Τομέας παιδιών και εφήβων

  • Λογοθεραπεία
  • Σχολική Ετοιμότητα
  • Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες (δυσλεξία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, δυσαριθμησία)
  • Διάσπαση προσοχής και υπερκινητικότητα
  • Προβλήματα συμπεριφοράς
  • Παραβατικότητα εφήβων
  • Μειωμένη σχολική επίδοση
  • Άγχος εξετάσεων
  • Ψυχομετρικά τεστ