Εκπαίδευση στην Ψυχοθεραπεία

Στο Ι.Ψ.Κ. παρέχονται εκπαιδευτικά προγράμματα στην ψυχοθεραπεία που απευθύνονται κυρίως σε ψυχολόγους, ψυχιάτρους, κοινωνικούς λειτουργούς και γενικά σε ειδικούς (και σε φοιτητές) της ψυχικής υγείας.
Η φιλοσοφία των θεραπευτών και των εκπαιδευτών του ΙΨΚ στηρίζεται στην «συνθετική ψυχοθεραπεία». Σύμφωνα με αυτή κάθε θεραπευτής πρέπει να είναι εκπαιδευμένος πάνω σε ποικίλες ψυχοθεραπευτικές προσεγγίσεις ώστε να μπορεί να τις «συνθέτει» και να βοηθά αποτελεσματικά σε κάθε περίπτωση.

 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2018-2020