ΓΝΩΣΙΑΚΗ-ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ (CBT)

Η CBT αποτελεί μια από τις πλέον δημοφιλείς, βραχείες μορφές θεραπείας που στοχεύουν στη μείωση των συμπτωμάτων και είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική στην αντιμετώπιση αρνητικών, δυσπροσαρμοστικών και μερικές φορές επικίνδυνων συμπεριφορών. Είναι πολύ σημαντικό εφόδιο για όλους τους επαγγελματίες ψυχικής υγείας, καθώς χρησιμοποιείται αποτελεσματικά στη θεραπεία της Κατάθλιψης και της αυτοκτονικότητας, των διαφόρων αγχωδών διαταραχών, διαταραχών προσωπικότητας, υπερφαγίας και πολλών άλλων.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε απόφοιτους κοινωνικών και ανθρωπιστικών σπουδών με ενδιαφέρον στο χώρο της ψυχικής υγείας. Περιλαμβάνει τις θεωρητικές αρχές της γνωστικής-συμπεριφορικής θεραπείας και την εφαρμογή της στην αντιμετώπιση των διαταραχών της διάθεσης και των συνηθέστερων αγχωδών διαταραχών.

 Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του σεμιναρίου είναι :

  • Η γνώση της ιστορίας και των βασικών αρχών της  CBT.

  •  Η αναγνώριση και διάγνωση των διαταραχών που αντιμετωπίζονται με CBT.

  •   Η δημιουργία αποτελεσματικού και εξατομικευμένου θεραπευτικού πλάνου και στόχων.

  •  Η εφαρμογή αποτελεσματικών συμπεριφορικών στρατηγικών.

Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στη γραμματεία του ΙΨΚ (τ.2310236236)

Υπεύθυνη προγράμματος: Mυρτώ Μαρίνου Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπεύτρια (απόφοιτος Harvard University)

  • Δυνατότητα παρακολούθησης και από απόσταση (μέσω Skype)

  • Δυνατότητα εποπτείας