Εκπαίδευση στην Ομαδική Ψυχοθεραπεία

Η ομαδική ψυχοθεραπεία αποτελεί μια από τις πιο ολοκληρωμένες και σφαιρικές προσεγγίσεις, ανταποκρινόμενη στα σύγχρονα θεραπευτικά, κοινωνικά αλλά και οικονομικά δεδομένα των εποχών που βιώνουμε. Χρησιμοποιεί μια πλειάδα θεραπευτικών εργαλείων με το επιπρόσθετο χαρακτηριστικό ότι εντάσσει τα εργαλεία αυτά και το άτομο στο πλαίσιο της ομάδας. Ουσιαστικά, το άτομο διερευνά πως να χρησιμοποιεί στην πράξη όλα τα εργαλεία της ψυχοθεραπείας μέσα σε ομάδα. Άλλωστε αν το σκεφτούμε σε όλη μας την πορεία στην ζωή, πάντα εντασσόμαστε σε κάποιου είδους ομάδα πιο μικρή ή πιο μεγάλη. Στόχους του σεμιναρίου αποτελούν η γνωριμία με τις βασικές αρχές της ομαδικης ψυχοθεραπείας, η επαφή με τους θεραπευτικούς στόχους, η εξοικείωση με την διαδικασία της και οι δυνατότητες χρήσης της στην καθημερινή επαγγελματική πρακτική. Ως επιστέγασμα, η εξάσκηση όλων των θεωρητικών γνώσεων σε ενεργή διαδραστική ομάδα, με τους εκπαιδευόμενους όχι μόνο στον ρόλο του παρατηρητή αλλά και του θεραπευτή.

ΘΕΩΡΙΑ - ΠΡΑΚΤΙΚΗ - ΕΠΟΠΤΕΙΑ