Βασικές αρχές Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας

ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

 

Εισαγωγή στην Ψυχανάλυση

 

Βασικές αρχές Ψυχοδυναμικής Ψυχοθεραπείας

 

Βραχείες Ψυχοθεραπείες. Βραχεία εστιακή ψυχοθεραπεία κατά D.Mallan (Tavinston clinic London)

 

Ανάλυση - συζήτηση περιστατικών

 

Εκπαιδευτής: Ιωάννης Σταθάκης (Ψυχίατρος-Ψυχοθεραπευτής), τ. Διευθυντής Ψυχιατρικού τομέα νοσ. "Παπανικολάου"

 

Διάρκεια: 50 ώρες/έτος

 

Για αιτήσεις ενδιαφερομένων, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία ΙΨΚ (2310236236)

ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ