ΒΡΑΧΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο Ελληνικός Σύλλογος της Βραχείας Εντατικής Δυναμικής Ψυχοθεραπείας (ΒΕΔΨ) σε συνεργασία με το Ιατρικό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο (Ι.Ψ.Κ.)  θα διοργανώνει σε αποκλειστικότητα στην Ελλάδα διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία βασισμένης στο μοντέλο του Habib Davanloo. Η διάρκειά του είναι δύο χρόνια εκ των οποίων ο πρώτος χρόνος θα αναλωθεί στην εκμάθηση της τεχνικής και ο δεύτερος σε επιβλέψεις περιστατικών των εκπαιδευομένων. Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα για 9 μήνες και περιλαμβάνει την ανάπτυξη της θεωρίας και την εξήγησή της μέσω video πραγματικών συνεδριών με ασθενείς.

Οι επιβλέψεις γίνονται τον δεύτερο χρόνο και είναι τόσο ομαδικές όσο και ατομικές. Θα απαιτηθούν  32 ατομικές επιβλέψεις για τουλάχιστον 2 περιστατικά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχιάτρους, ειδικευόμενους ψυχιάτρους, ψυχολόγους, τεταρτοετείς φοιτητές ψυχολογίας και συμβούλους ψυχικής υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε:

Ιατρικό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο: 2310236236, Εγνατίας 70 & Χαλκέων 16, Θεσσαλονίκη

e-mail: info(at)psymed.gr

Πληροφορίες: Κώστας Μόνας, Ψυχίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ

e-mail: monas(at)auth.gr

Τηλ. 6947811422

Διεθνείς πιστοποίηση για την εκπαίδευση της ΒΕΔΨ