ΒΡΑΧΕΙΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΨΥΧΟΔΥΝΑΜΙΚΗ ΨΥΧΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

Διεθνής αναγνώριση-πιστοποίηση για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα της ΒΕΔΨ

Ο Ελληνικός Σύλλογος της Βραχείας Εντατικής Δυναμικής Ψυχοθεραπείας σε συνεργασία με το Ιατρικό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο (Ι.Ψ.Κ.)  θα διοργανώνει κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα το διετές πρόγραμμα εκπαίδευσης στη Βραχεία Εντατική Δυναμική Ψυχοθεραπεία βασισμένης στο μοντέλο του Habib Davanloo. Το 1ο έτος αναλώνεται στην εκμάθηση της τεχνικής και το 2ο σε επιβλέψεις περιστατικών των εκπαιδευομένων. Η θεωρητική εκπαίδευση γίνεται ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα για 9 μήνες και περιλαμβάνει την ανάπτυξη της θεωρίας και την εξήγησή της μέσω video πραγματικών συνεδριών με ασθενείς.

Οι επιβλέψεις του 2ου χρόνο είναι τόσο ομαδικές όσο και ατομικές. Απαιτούνται 32 ατομικές επιβλέψεις για τουλάχιστον 2 περιστατικά.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε ψυχιάτρους, ειδικευόμενους ψυχιάτρους, ψυχολόγους, τεταρτοετείς φοιτητές ψυχολογίας και συμβούλους ψυχικής υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες και δήλωση συμμετοχής μπορείτε να απευθυνθείτε:

Ιατρικό Ψυχοθεραπευτικό Κέντρο: 2310236236, Εγνατίας 70 & Χαλκέων 16, Θεσσαλονίκη

e-mail: info(at)psymed.gr

Πληροφορίες: Κώστας Μόνας, Ψυχίατρος, Διευθυντής ΕΣΥ

e-mail: monas(at)auth.gr

Τηλ. 6947811422

Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη μορφή ψυχοθεραπείας εδώ