Εκπαίδευση στη Γνωστική- Αναλυτική Ψυχοθεραπεία

Τι είναι η ΓΑΨ;

 

Στα πλαίσια του εκπαιδευτικού προγράμματος του ΙΨΚ πραγματοποιείται και το πρόγραμμα της ΓΑΨ με το θεωρητικό μέρος που αποτελείται από 16 δίωρες σεμιναριακές συνεδρίες.

 

Η ΓΑΨ (Γνωστική- Αναλυτική Ψυχοθεραπεία) είναι μία βραχεία, σύνθετη, ατομική ψυχοθεραπεία και έχει ως σκοπό την αναγνώριση των νευρωτικών διαδικασιών που οδηγούν σε προβλήματα και θέτει στόχους για εναλλακτικές διαδικασίες που απομακρύνουν αυτά τα προβλήματα.

 Το πρόγραμμα απευθύνεται σε λειτουργούς της ψυχικής υγείας, ψυχιάτρους, ψυχολόγους, καθώς και σε φοιτητές των παραπάνω.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με τη γραμματεία του ΙΨΚ

Τ. 2310236236