Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία

"Οικογενειακή θεραπεία στην Κλινική πράξη"

Το ΙΨΚ σχεδίασε ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα πάνω στην "Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία". Η εκπαίδευση της "Οικογενειακής θεραπείας στην Κλινική πράξη" πραγματοποιείται σε 105 διδακτικές ώρες. Περιλαμβάνει θεωρητικά σεμινάρια πάνω στην δομική οικογενειακή θεραπεία, παρακολούθηση και ανάλυση βιντεοσκοπημένων θεραπευτικών συναντήσεων, επιβλέψεις με οικογένειες, βιωματικές συναντήσεις και παρακολούθηση συνεδριών με οικογένειες "ζωντανά" σε μονόδρομο καθρέφτη.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές (τα τμήματα είναι ολιγομελή και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας για τους ενδιαφερόμενους) παρακαλούμε επικοινωνήστε με την γραμματεία του ΙΨΚ στο 2310236236.


Δυνατότητα εποπτείας.