Εργαστήριο Ψυχομετρικής 


Θεωρητική και πρακτική εφαρμογή των βασικών ψυχομετρικών δοκιμασιών: 

  • WAIS – IV (η ελληνική έκδοση των test νοημοσύνης
  • Rorschach (προβλητική δοκιμασία)
  • TAT (προβλητική δοκιμασία)
  • MMPI (test προσωπικότητας)

 Υπεύθυνη προγράμματος: Ελπίδα Βασιλοπούλου, κλινική Ψυχολόγος

Η εκπαίδευση σε κάθε test θα είναι αυτόνομη και θα υπάρχει ευελιξία στις ώρες και ημέρες του σεμιναρίου ανάλογα με τις ανάγκες του κάθε τμήματος.